onsdag 25 maj 2011

Det var ingen bitch

Idag har vi haft möte på habiliteringen med handläggaren från SDF centrum.
Det är hon som är initiativtagare till detta möte inför att nytt beslut skall fattas huruvida Malte/vi har behov av korttidsvistelse eller inte.

Hon började med att meddela att de fått till sig den dom som förvaltningsrätten slagit fast, hon uttryckte också att hon tyckte det var synd att de inte tagit ställning till behovet av avlösarservice. Detta för att förvaltningen ev kommer begära prövning i kammarätten gällande domen om personkrets tillhörighet. Vilket innebär att de kommer överklaga förvaltningsrättens dom.

Enligt Maltes sjukgymnast är det bra, för att kamarätten kan aldrig dömma till förvaltningens fördel. Då man gjorde om omsorgslagen så var syftet att det aldrig skulle bli sämre för personer med funktionshinder, som det så uppenbart är nu.

Förvaltningen kommer driva ärendet för att få ett praxis inom lagen. Hon sa att barn har varit i 3 års ålder då de fått insatser via LSS lagstiftningen i centrum tidigare. (3 ÅR!!!!!) Hon var fullt medveten om att det såg annorlunda ut i andra stadsdelar, och varför de inte tittade på hela stan då de gjorde sina bedömningar istället för att driva detta ärende, fick jag inte svar på.

Men nu har de satt "fel" föräldrar i arbete, jag ger mig aldrig och har nu mer stridsanda än någonsin! Men det innebär jobb. Och det innebär inte att vi får avlösarservice. Men för förhoppningsvis så banar vi väg för många barn och dess familjer i framtiden!

Mötet slutade i alla fall med att handläggaren meddelade oss att hon kommer förlänga det beslut på korttidsvistelse som finns till januari, februari någon gång och att vi då skall ompröva det utifall vi behöver fler dygn, men hon beviljar det enligt SoL. Vi ansökte naturligtvis om avlösarservice igen för att påvisa vårt behov och önskan. Hon lovade vidare att kolla upp om vi kan begära inhibition kring avlösarservice om nu denna rättsprocess tar tid. Så jag väntar höra av henne i slutet denna vecka och då få veta om förvaltningen begär prövning och om vi kan få begära inhibition...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar